Geodetske usluge

Legalizacija objekta

Što je to nezakonito izgrađena zgrada? Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta? Zašto je potrebno ozakoniti objekt? Kako legalizirati objekt? Što je sve potrebno za legaliziranje objekta? Do kada mogu legalizirati nezakonito izgrađenu građevinu? više...

Upis objekta u katastar

Što je upis objekta Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi? Elaborat upisa objekta Postupak upisa građevine Koji su dokumenti potrebni prilikom evidentiranja objekta u katastru i zemljišnoj knjizi? Kojim aktom se dokazuje legalnost objekta? više...

Parcelacija zemljišta

Što je parcelacija zemljišta? Što je parcelacijski elaborat PARCELACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Čemu služi parcelacijski elaborat? Dokumenti potrebni za izradu parcelacijskog elaborata Kako izgleda postupak parcelacije? PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA više...

Posebna geodetska podloga

Što je posebna geodetska podloga, skraćeno PGP Namjena posebne geodetske podloge Sadržaj posebne geodetske podloge Problemi koji se se mogu pojaviti bez posebne geodetske podloge više...

Identifikacija čestice / nekretnine

Identifikacija čestice / nekretnine Vlasnik ne zna gdje mu se nalazi čestica, ali ima broj čestice čiji je vlasnik (češće) Vlasnik zna gdje mu je čestica, ali ne zna koji broj i u kojoj katastarskoj općini se nalazi više...

Geodetski snimak

Što je geodetski snimak? Čemu služi geodetski snimak? Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja. više...

Usklađenje katastra i gruntovnice

Kako saznati je li čestica neusklađena? Zašto mi je bitno uskladiti površine, kada ću i dalje koristiti ono što i dosada? Zašto je važno na vrijeme uskladiti čestice? Što napraviti ako su čestice neusklađene? više...

Iskolčenje međe / međnih linija

Što je iskolčenje međe? Zašto je važno točno znati gdje su međe? više...

Iskolčenje objekta

Što je iskolčenje? Što je elaborat iskolčenja građevine? Dokumenti potrebni prilikom iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja Za izradu elaborata važni su slijedeći dokumenti: više...

Geodetska izmjera izgrađenih vodova

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća: Katastar vodova sastoji se od pisanog i grafičkog dijela. ISKOLČENJE VODOVA više...

Osnovni princip ishođenja Rješenja o izvedenom stanju

Što je sve potrebno za legaliziranje objekta? Kako legalizirati objekt? Što je to nezakonito izgrađena zgrada? Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta? Zašto je potrebno ozakoniti objekt? Upis objekta u katastar više...