Što je posebna geodetska podloga, skraćeno PGP

Posebna geodetska podloga je položajni  prikaz terena (horizontalni i visinski) uklopljen s  katastarskim planom i izrađen u odgovarajućem mjerilu. Nakon izrade PGP-a od strane ovlaštenog geodetskog stručnjaka,  nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina ovjerava dostavljeni elaborat.

Namjena posebne geodetske podloge

Posebna geodetska podloga se izrađuje u svrhu ishođenja dozvola za gradnju i prvi je korak koji moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na čestici. Ona služi projektantima da na njoj obavljaju sve projektantske  radove kako bi izbjegli pogreške i nepravilnosti projektiranja na “netočnim” katastarskim podlogama, a potom, u konačnici i smanjili mogućnost problema pri ishođenju uporabne dozvole.

Sadržaj posebne geodetske podloge

Na posebnoj geodetskoj podlozi prikazano je stvarno stanje na terenu, što je arhitektima vrlo važno prilikom projektiranja. Geodetskom podlogom su tako prikazani objekti na terenu, granice kultura, putevi i ceste, te najvažnije – međe predmetne čestice, pri čemu je važno naznačiti radi li se o željeznoj ogradi, žici, betonskim stupovima itd..

Jedna od najvažnijih informacija koju posebna geodetska podloga pruža je svakako visinska konfiguracija terena, koja se može prikazati slojnicama ili kotama (točkama s pridruženom visinom). Prilikom projektiranja, arhitektu je važno znati radi li se o brdovitom području ili ravnici – što je informacija koju katastarski plan ne pruža.

Problemi koji se se mogu pojaviti bez posebne geodetske podloge

Česte su situacije da katastarski plan (koji se za određeno područje na zahtjev može zatražiti u nadležnom katastru) ne prati ažurno promjene na zemljištu. Tako je moguće da ono što kopija katastarskog plana koju dobijete u katastru prikazuje jednostavno ne postoji na terenu (npr. objekti davno srušeni) ili obrnuto, na terenu postoji objekt ili čak put, a na katastarskom planu nije prikazan. Baš iz tog razloga, zakonom je kao obveza uvedena prije svega izrada Posebne geodetske podloge.

Rezultat – ovjerena posebna geodetska podloga

Ovlaštena geodetska tvrtka koja posebnu geodetsku podlogu izrađuje za Vas, dužna ju je ovjeriti u nadležnom katastarskom uredu te Vam uručiti minimalno jedan ovjereni primjerak.