Geodetski situacijski nacrt (situacija) ili geodetski snimak

Geodetska situacija je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere i po pravilima geodetske struke. Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može sadržavati i visinsku konfiguraciju terena.

Čemu služi geodetski snimak?

Budući da na državnoj razini postoji velik problem neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporučuje se od ovlaštenog geodetskog stručnjaka zatražiti izradu geodetskog snimka.

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

  • određivanja stvarne površine čestice
  • služi kao podloga za ishođenje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja građevine
  • prilaže se zahtjevu prilikom ishođenja uvjerenja o starosti građevine
  • služi kao osnova za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • služi za određivanje površine na kojoj će se upisati služnosti u zemljišne knjige