Terra Consilium

Terra Consilium u poslovanju koristi bogato interdisciplinarno znanje i iskustvo proizašlo iz rada u državnoj upravi, a potom i u jednoj od vodećih multinacionalnih financijskih kompanija. Vlastiti know-how kombiniran s odličnim poznavanjem lokalnog tržišta, garancija je usluge klijentu na najvišoj profesionalnoj razini. više...

Terra Consilium

Ponuda Nekretnina

Tvrtka Terra Consilium posreduje u prodaji/najmu nekretnina brinući se pritom da cijeli proces prođe jednostavno i brzo za klijente više...

Ponuda Nekretnina

Geodetske usluge

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata, uplana / ucrtavanje objekata, parcelacija zemljišta, posebna geodetska podloga, geodetski snimak, iskolčenje, obnova međe, usklađenje katastra i gruntovnice, identifikacija katastarske čestice, geodetsko snimanje vodova .... neke su od naših usluga više...

Geodetske usluge

Legalizacija objekata

Legalizacija objekta je postupak ishođenja odgovarajućeg akta nakon čijeg ishođenja bespravno izgrađeni objekt postaje legalan. više...

Legalizacija objekata